#

De quines maneres podem connectar l’educació i la cultura? 

Amb una visió creativa, comunitària, personalitzada i valenta.
 

El context actual demana diàlegs entre sectors complementaris i entre professionals diversos per tal de desenvolupar projectes i experiències innovadores i creatives per definir el futur de les nostres ciutats.

Els vincles entre educació i cultura ofereixen moltes potencialitats i possibilitats de treball per transformar els dos àmbits i el conjunt de la societat.

Quines accions, experiències i projectes poden aprofitar l’impacte de l’art i la cultura en els processos educatius de tots els habitants de la ciutat? Com pot aquest vincle afavorir la participació cultural de tota la ciutadania? Com pot l’educació transformar els espais, expressions i pràctiques culturals? Quin paper juguen la creativitat, la innovació i la tecnologia com a eixos per construir ponts entre els dos àmbits?... 

T’atreveixes a hackejar la connexió entre l’educació i la cultura? 
 

 

 

MÉS CREATIVA

 • De quines maneres podem fer que els centres educatius incorporin l’art com a eina educativa en el seu dia a dia per contribuir al desenvolupament de les capacitats creatives de l’alumnat?
 • Com podem fomentar noves experiències culturals a través de la tecnologia?
 • De quines maneres poden els centres educatius i els espais culturals generar noves oportunitats d’aprenentatge que fomentin la creativitat?
 • Com podem introduir la creativitat a l’educació d’una manera transversal, profunda i lliure?

MÉS COMUNITÀRIA

 • Quines activitats poden fer que els espais públics esdevinguin espais de creació, trobada, coneixement i col·laboració?
 • Com podem aprofitar els llenguatges artístics per construir una societat més inclusiva?
 • Com podem connectar els centres educatius amb tots els recursos culturals que els envolten per enriquir les pràctiques i generar noves oportunitats educatives?
 • De quines maneres podem fomentar la participació en activitats culturals d’aquells col·lectius que mai ho fan?

 

 

MÉS PERSONALITZADA

 • Com podem dotar els professionals dels equipaments culturals de noves eines i metodologies per connectar amb els més joves i amb els formats que més els atreuen i emocionen?
 • Com fer que els estudiants dels instituts de secundària i de la universitat tinguin més protagonisme en les propostes i espais culturals de la ciutat?
 • Com fem del centre un espai de creació on l’alumnat troba els recursos per construir els seus propis itineraris d’aprenentatge?
 • De quines maneres podem aconseguir que tothom conegui i accedeixi a aquella oferta cultural que desitja?

MÉS VALENTA

 • Com promovem un enfocament educatiu a les propostes dels espais culturals de la ciutat?
 • Quines estratègies de col·laboració entre artistes i educadors/ores poden afavorir aprenentatges i experiències educatives significatives?
 • De quines maneres podem simplificar i superar les dificultats per organitzar esdeveniments culturals i educatius a l’espai públic?
 • Com podem promoure les diverses cultures urbanes com a font de riquesa compartida per tota la ciutat?
   

ET CAL INSPIRACIÓ?

Per si no saps per on començar...

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLS SABER-NE MÉS?

Referències que t’ajudaran a enfocar-te...