Com connectem els actors educatius del barri per crear més i millors oportunitats?

#joconnecto

Creus que al Raval cal que tots els actors vagin a una? Doncs aquest és el vostre repte! En una societat oberta i interconnectada com la nostra no té sentit abordar els problemes des d’una sola mirada. Cal més que mai desplegar vincles de connexió i col·laboració entre tots els actors educatius, tant formals com no formals, per assolir l’objectiu compartit de l’èxit escolar i la creació d'oportunitats educatives. Ara bé, el treball en xarxa no sempre és fàcil, ja que hi ha diverses cultures organitzatives, ritmes i objectius.

T’atreveixes a hackejar les xarxes educatives del Raval?

Factor Clau

FACTORS CLAU:

 • Temps lliure i extraescolars: el treball educatiu fora de l’escola és fonamental per al desenvolupament de competències clau pel futur dels infants i joves. Ofereixen oportunitats per desenvolupar habilitats socials i afectives, posar en joc competències escolars o bé adquirir-ne de noves (lideratge, resiliència, creativitat,...). Hi ha col·lectius que, per desconeixement, per falta de recursos o motivació, no hi té accés.

 • Suport educatiu fora escola: les activitats de suport educatiu fora de l'horari lectiu juguen un paper clau en l’èxit escolar. Sovint, però, no està garantida la qualitat, ni ben organitzada la coordinació amb el centre educatiu per fer un bon seguiment.  

 • Espais de trobada: l’espai públic no s’aprofita suficientment com a recurs de proximitat per realitzar activitats educatives i d’oci en la franja juvenil. Hi ha pocs espais de joc infantil i familiar.

 • Diversitat cultural: el Raval és probablement el barri de major barreja social i cultural de Catalunya. Conviuen al mateix territori professionals adinerats amb famílies molt vulnerables, institucions culturals de prestigi amb entitats molt humils, sovint d’esquena uns dels altres; no s’aprofiten els recursos disponibles ni es fan sinèrgies per crear projectes educatius pels veïns.

 • Els centres educatius i l’entorn: els espais escolars poden esdevenir veritables hubs de vida social i cultural del barri. Les seves instal·lacions poden acollir activitats comunitàries (exposicions), serveis (escola de música), activitats de lleure pels joves (festes, competicions), accions formatives per les famílies, etc. Tota la comunitat s’enriqueix i els infants tenen una experiència educativa més rica.

Oportunitats

OPORTUNITATS PER HACKEJAR:

 • Com convertir els centres educatius en veritables dinamitzadors de la vida comunitària?

 • Com capitalitzar els recursos comunitaris per estendre metodologies que vinculen escola i entorn, com ara l’aprenentatge - servei?

 • Quines activitats d’aprenentatge podrien estimular el coneixement que tenen els joves del barri on viuen i de les oportunitats i recursos que ofereixen les entitats socials, culturals i empresarials?

 • Com podríem reforçar el treball competencial a les activitats de les entitats i en el lleure, perquè fossin experiències que reforcin aprenentatges escolars i vitals?

 • Quines aliances de l’escola amb l’entorn poden ser un factor de cohesió, enriquiment i co-responsabilitat educativa?

 • Quins espais compartits entre entitats poden millorar l'eficiència, coherència i impacte de les accions educatives al barri?

 • Quines activitats poden fer-se als espais públics perquè siguin espais de trobada, coneixement i col·laboració de la diversitat que conviu al barri?

 • Com la tecnologia pot impulsar i millorar el treball en xarxa?

 • Com garantim que totes les famílies tenen accés i fan ús dels recursos educatius i culturals existents al barri?

 • Com estendre l’ajuda mútua entre entitats culturals i educatives diverses perquè tot el barri en surti enfortit?

ET CAL INSPIRACIÓ?

Per si no saps per on començar...