Com enfortim les famílies perquè siguin motors de millora educativa?

#joenforteixo

Al Raval hi viuen famílies de tot tipus: algunes acabades d’arribar, d’altres amb llarga trajectòria al barri, amb condicions socials i recursos culturals, lingüístics i econòmics molt diversos. Totes elles volen la millor educació pels seus fills i filles, i somien que tindran èxit acadèmic i professional. Moltes d’aquestes famílies es troben en situacions de vulnerabilitat social (pobresa, precarietat vital, aïllament) que dificulten que puguin acompanyar amb seguretat i èxit els seus fills en la seva trajectòria educativa i vital. Enfortir-les perquè puguin aprofitar les oportunitats de l’entorn és probablement una estratègia clau per al futur educatiu del barri.   

T’atreveixes a hackejar el repte d’enfortir les famílies del Raval per ser motors de millora educativa?

Factor Clau

FACTORS CLAU:

 • Llengua: el desconeixement de la llengua catalana i/o castellana és un factor que dificulta les connexions socials i les oportunitats educatives i laborals de les famílies. Tampoc la llengua i cultura pròpies són percebudes i valorades com un recurs educatiu potent; l’escola no l’aprofita ni el valora.

 • Nivell educatiu: algunes famílies han tingut poca o males experiències amb l’escola i tenen nivells de qualificació baixos. Millorar el seu nivell formatiu ajudarà a augmentar les oportunitats educatives dels seus fills i filles.

 • El valor de l’educació: totes les famílies creuen que l’escola és bona pel futur dels seus fills. Però moltes famílies no perceben el valor d’altres activitats educatives, com les extraescolars, l’escola bressol o l’espai migdia, i no aprofiten el cabal d’oportunitats que tenen a la seva disposició.

 • La participació de les famílies a l’escola: l’escola sovint dóna per fet que totes les famílies coneixen el funcionament del sistema educatiu, saben què s’espera d’elles i com acompanyar l’escolaritat dels seus fills. Però el cert és que no es fan prou esforços per explicitar-ho ni es donen eines perquè les famílies puguin respondre.   

 • Capital cultural de l’entorn: en un barri amb rics recursos culturals, socials i econòmics, hi ha moltes famílies que en queden al marge, perdent oportunitats de millora.

 • El rol de les mares: són les protagonistes de l’acompanyament educatiu familiar. Des de la diversitat i les idiosincràsies, les mares cerquen un futur millorar per als seus infants.

Oportunitats

OPORTUNITATS PER HACKEJAR:

 • Com aprofitar el fet que els infants estiguin a l’escola per millorar el nivell formatiu de les famílies?

 • Com poden les famílies mantenir expectatives educatives altes davant les dificultats?

 • Com promoure espais d’intercanvi entre famílies diverses a fi que s’incrementi el coneixement mutu i l’intercanvi d’informacions que ampliï les oportunitats de les famílies més vulnerables?

 • Com enfortir individualment i col·lectiva la capacitat de les famílies d’acompanyar l’escolaritat dels seus fills i filles? Quines eines i com poden difondre’s?

 • Com millorar la capacitat de l’escola de comunicar-se amb les famílies perquè aquestes se sentin reconegudes i tinguin canals accessibles per expressar-se?

 • Com hauríem de treballar les competències parentals per l’èxit educatiu amb les famílies del Raval?

 • Com afavorir que les famílies creïn contextos d’aprenentatge a les llars?

 • Com aprofitar la riquesa lingüística i cultural existent al barri per generar nous aprenentatges?

 • Com posem d’una manera efectiva els recursos culturals del barri a disposició de totes les famílies, especialment d'aquelles que arriben i no estan connectades?

 • Com l’educació pot esdevenir un regulador de les desigualtats socials existents, especialment les que es donen amb les noves famílies del barri?

 • De quines maneres podrien les entitats accedir a les famílies, posant en valor el seu bagatge, competències i experiència?