L’EDhack Krea Girona serà una experiència de treball col·laboratiu entre persones que volen desenvolupar projectes i trobar solucions a un repte important per a la comunitat. Un laboratori creatiu basat en la cocreació i el treball en equip en què tothom que hi participi aportarà les seves experiències, coneixements i habilitats per crear projectes que aprofitin les oportunitats que es generen en el vincle entre els àmbits educatiu i cultural.

Aquesta gran  trobada en format hackató es celebrarà els dies 22 i 23 de març de 2019 al Centre Cultural La Mercè. El projecte està impulsat per l’Ajuntament de Girona i la Fundació Jaume Bofill.

Saps què és una EDhack?

Què és l’EdHack Krea Girona?