SOLUCIONS

FINALISTA
-

KULTURE ROOM

Reconstruïm la cultura!

KultureRoom és una proposta que uneix educació i cultura a través dels equipaments culturals municipals i els centres educatius de secundària. La metodologia consisteix en dissenyar un "scaperoom" adaptable a diferents equipaments culturals (museus, centres cívics...) que conclou amb la creació d'una peça artística i la seva difusió, a través de les noves tecnologies.

Ideació

Desenvolupament d'una eina digital per fer un seguiment del procés d'orientació i creixement a l'aula i fora (mentors i testeig experiències).

Focus

De quines maneres podríem facilitar espais de creació cultural dirigits a joves per a que assoleixin autonomia personal, explorin els seus talents únics i augmentin les seves oportunitats?

Xarxa

El nostre projecte parteix de centres educatius i equipaments culturals, que considerem que són agents plenament interessats en la proposta plantejada. Creiem que el nostre projecte planteja una connexió molt interessant pels agents implicats i que ells mateixos en poden ser els mitjans de difusió.

Complementem el projecte amb una proposta d'oci, per tant atractiva per al públic objectiu, com a base. I a través d'aquesta metodologia plantegem un gran contingut educatiu i cultural.

Desenvolupament

KultureRoom és una proposta que uneix els centres educatius i els equipaments culturals a través d'una metodologia educativa i creativa, donant-li una vessant innovadora.

Els destinataris del projecte són els alumnes de secundària de 3r i 4t d'ESO de diferents instituts de Girona.

Els objectius generals del projecte són facilitar espais de creació per als joves; i el seu acostament a la cultura. A través d'aquest projecte volem:

• Promoure la seva autonomia personal.
• Explorar els seus talents únics.
• Augmentar les seves oportunitats de relació i perspectives de futur.
• Presentar diferents equipaments culturals del territori.

Per assolir els nostres objectius ens basem en una metodologia educativa, atractiva i vivencial on els joves són els protagonistes. De manera transversal treballen diferents aspectes de la cultura, per tal d’arribar a un destí final, que és la creació d’una peça artística per difondre-la a l’espai públic, mitjançant les noves tecnologies.

Aquesta metodologia es basa en el concepte d’ scaperoom, a través de diferents reptes que es resolen de manera cooperativa, per assolir un objectiu final. La dinàmica que plantegem està creada per ser aplicada en equipaments culturals municipals de diferents tipologies i és adaptable a diferents disciplines artístiques.

Partint d’un fil conductor adaptat a l’espai on s’està realitzant l’activitat, plantegem diferents reptes motivadors i pràctics, que incorporen una vessant educativa i cultural implícita. A través d’aquests reptes els participants aprendran i aconseguiran diferents elements que els acostaran a l’objectiu final: la creació d’una peça artística.

Aquesta creació serà exposada a l’espai públic a través de les noves tecnologies, concretament la realitat augmentada, que consisteix en visualitzar elements virtuals sobre elements reals a través de dispositius electrònics. Creiem que d’aquesta manera els joves obtenen un reconeixement de les peces creades i els facilita compartir el resultat assolit. D’aquesta manera poden difondre l’experiència viscuda entre els seus iguals.

Sostenibiliat

Requerim la participació activa dels centres educatius de secundària de Girona i dels equipaments municipals culturals de la mateixa ciutat. A part d'això necessitem material fungible i no fungible per tal de realitzar les activitats i la col·laboració de persones enteses en els diferents àmbits culturals i la metodologia proposada.

Impacte

Apropa els adolescents al món cultural i desenvolupa tot un seguit de competències transversals per al futur social i laboral dels joves.

Equip

Jodi’s

Arxius