SOLUCIONS

-

KultCura FesivaLeo

Solució

Connectem cultura, joves i educació.

Procés en que els joves descobreixen, creen i presenten accions culturals genuïnes amb el suport i acompanyament de les xarxes culturals de Girona

Focus

De quines maneres podrem motivar la participació cultural dels adolescents amb situació de vulnerabilitat social per aconseguir una xarxa inclusiva?

Xarxa

Aliança i suport dels col·lectius culturals de Girona. En col·laboració amb la xarxa educativa de la ciutat.

Desenvolupament

El FestivaLeo persegueix motivar la participació cultural dels preadolescents (12-14 anys) de Girona, i especialment dels que es troben en situació de vulnerabilitat per fer més inclusiva la xarxa cultural de la ciutat.

S’oferirà a través dels instituts com a crèdit de síntesi comunitari de 1r i 2n d’ESO.

Calendarització:
- Dia 1: Recull de les inquietuds i talents dels joves, es durà a terme en els propis instituts un mes abans.

- Dia 2 (dilluns): Dinàmica de trencament de rols, descoberta d’entitats i triatge de grups de treball i projectes. Es durà a terme al lloc on es celebrarà el festival.

- Dies 3, 4 i 5: Procés de creació dels joves amb l’acompanyament de les entitats culturals a les seves pròpies seus.

- Dia 6 (gran boom): FestivaLeo. Posada en escena de les creacions artístiques, serà un acte on prioritzarem l’assistència de les xarxes dels joves i les xarxes culturals implicades, serà un acte obert a tota la ciutadania.

Sostenibiliat

Fonts d'ingressos:

- Subvencions de administració publica.
- Formar part de la programació cultural gironina.
- Patrocinadors.
- Cobrament d’entrada i barres el dia del FestivaLeo.

Equip interdisciplinari, cohesionat i amb inquietuds similars.

Impacte

És personalitzada perquè es generarà a traves de les inquietuds dels joves.

És valenta perquè transforma una activitat escolar i la converteix en un pont entre cultura i educació.

És creativa perquè dona noves oportunitats culturals.

És comunitària perquè lliga als joves de diferents contextos amb la xarxa cultural gironina.

Equip

KULT'CURA

Arxius