SOLUCIONS

-

ICS

Solució

Posem les mirades en Joc

La proposta respon al repte de transformar la mirada dels agents educatius mitjançant dinàmiques de joc i descobertes. Per exemple, fer un cinefòrum (Una pel·lícula seria "DIVAS") per analitzar la pel·lícula i treballar els estereotips i prejudicis en les aules. (és una fusió de descoberta més una dinàmica de joc). Una dinàmica de segregació a través de la qual faríem una representació d'una classe amb alumnes (representats pels professors) per resoldre un repte en condicions desiguals i visualitzar problemàtiques.

Ideació

Crear una plataforma oberta amb professionals de tots els sectors i estaments socials amb l'objectiu d'escoltar les persones joves de manera assembleària a través d'events artístics o esportius per tal de guiar-los en realitzar una anàlisi de les necessitats i motivacions, creant espais segurs d'escolta, acompanyament i creació de solucions.

Focus

Educar a través de la cultura als agents educatius i socials per aconseguir eliminar la reproducció d'actituds racistes.

Xarxa

La proposta es presentarà en diferents equips docents, serveis socials, lúdics i ajuntament.

Xarxes socials (Twitter, Facebook, Instagram, etc) l'objectiu és connectar entitats culturals que puguin col·laborar i pugin donar resposta a les problemàtiques culturals. Per exemple, la col·laboració amb el museu del cinema per treballar els estereotipis racistes en el cinema.

Desenvolupament

La proposta es concreta en fitxes de treball-joc que aborden diverses qüestions vinculades al racisme (segregació escolar, llenguatge racista, prejudicis culturals)

Sostenibiliat

Un equip de treball transversal que defineixi les dinàmiques segons les necessitats de cada centre/equip/barri.

Una persona encarregada de la comunicació i la difusió del projecte.

Impacte

Redueix les desigualtats en les aules.
Promoure la motivació en les aules.
Generar sinergies entre centres educatius i entitats culturals.

Equip

"X"

Presentació

Presentació ICS

Arxius