SOLUCIONS

-

EDUKARTE

Solució

Aprendre fent

El treball de l'alumnat donarà lloc a un festival multicultural d'entitats que permetrà donar visibilitat a les entitats, crear xarxa i potenciar l'intercanvi, tot fent una experiència vivencial i curricular.

Focus

Com aprofitar la diversitat de Girona per a que la comunitat educativa de la ciutat ofereixi activitats extraescolars que siguin inclusives?

Xarxa

Unir tres públics: escoles, entitats culturals i usuaris finals.

Desenvolupament

En primer lloc es seleccionarà una escola. La selecció de l'escola permetrà començar a seleccionar entitats que hi estaran presents i coorganitzaran aquest festival.

Sostenibiliat

Per començar el projecte es necessita un equip encarregat de donar a conèixer el repte a l'escola. Els alumnes seran els encarregats de pensar i organitzar el que necessiten, així com de desenvolupar-ho: diners (suport entitats, patrocinis, venda entrades, merchandising i micromecenatge), organització, voluntaris, difusió, comunicació, logística...

Impacte

Es crea una xarxa, es dona visibilitat a entitats i alumnes, els alumnes veuen un sentit al que estudien i per tant creen un aprenentatge significatiu (passen pel disseny, implementació i avaluació - tot basat en la vida quotidiana)

Equip

CosmoArt

Arxius