SOLUCIONS

-

CULTURA NÒMADA

Solució

Comparteix cultura!

Càpsules culturals sorpresa, itinerants, dinamitzades per artistes emergents, dirigides a joves per a despertar-los inquietuds culturals.

Focus

De quines maneres podríem motivar joves per aconseguir que visquin la diversitat cultural en primera persona.

Xarxa

Treballarem coordinadament amb agents socials de la ciutat (centres cívics, centres educatius, espai joves, etc...), per tal de fer arribar l’oferta cultural existent i per derivar als interessats a desenvolupar les seves inquietuds culturals als centres més adients.
D’altra banda, també vincularem associacions amb capital cultural per tal que puguin utilitzar els espais d'expressió per donar a conèixer el seu potencial.

Desenvolupament

Ens posarem en contacte amb artistes emergents i amb agents culturals consolidats i programarem les càpsules culturals, coordinadament amb altres agents socials.

A través de la motxilla cúbica com a reclam publicitari farem diverses càpsules culturals sorpresa i donarem a conèixer el projecte a través del boca-orella.  acabarà portant a un perfil que haurem creat a Instagram.

L'expectativa de saber què passarà motivarà les persones joves a seguir el perfil, descobrir les altres càpsules, participar de la tria de futurs agents culturals.

De forma complementària, organitzarem concursos, reptes i propostes que facin participar el públic per tal que s'impliquin al projecte, es puguin tenir em compte els seus interessos, puguin accedir a descomptes i a accessos gratuïts a diverses activitats culturals.

Sostenibiliat

Utilitzarem una motxilla cúbica tipus empresa de missatgeria lleugera "globo", una bicicleta i un dinamitzador cultural.

Crearem el perfil d'instagram @culturanòmada i contarem els agents culturals de la ciutat.

Impacte

Aconseguirem fer més accessible diferents tipus d'expressions culturals i artístiques de disciplines diverses a joves que no tinguin un bagatge cultural plural i divers.

Equip

EAAAA

Arxius