SOLUCIONS

FINALISTA
-

Cultura de conversa

Compartint la cultura als barris.

És un programa itinerant d'intervenció sociocultural que s'adreça a joves d'entre 18 i 29 anys que pretén crear espais actius d'intercanvi cultural als barris de Girona a través del debat.

Focus

De quines maneres podríem augmentar la participació dels joves de 18 a 30 anys de Girona i rodalies perquè esdevinguin creadors i productors de cultura?

Xarxa

La capacitat que té el projecte per arrelar i mobilitzar la comunitat és un tret característic del nostre programa perquè busca el punt de connexió de joves del mateix barri i de diferents barris.

La manera d'arribar al nostre destinatari serà, per una banda, l'ús de la caravana com a element visual i punt de trobada. La difusió es farà a partir de xarxes socials i d’espais ja existents de transmissió cultural, com per exemple L'Estació Espai Jove.

Desenvolupament

El programa pren forma a través d'una caravana que es mou pels diferents barris de la ciutat de Girona, proposant diferents temàtiques culturals amb l'objectiu d'afavorir una doble mobilitat: que els joves es desplacin a altres barris de Girona, i que la caravana apropi la cultura a cada barri.

La fase inicial de planificació consistirà en fer un diagnòstic de les necessitats i interessos culturals del jovent de cada barri, per tal de definir els eixos temàtics d'acció; també, d'establir vincles per tal de definir l'espai físic d'actuació. La segona fase és l'acció: la posada en marxa del projecte. La caravana circularà pels barris de Girona creant espais de conversa a partir de diferents temàtiques identificades en la primera fase. La tercera fase és la d'avaluació, que buscarà conèixer l'impacte que ha tingut en la població, l'impacte en el barri i la metodologia.

Sostenibiliat

És un projecte que no requereix grans recursos econòmics; la part material consta d'una caravana, taules, cadires i servei de barra a preu de cost. Els recursos humans serien a partir del voluntariat, i els contactes sorgirien de la mateixa població de la comunitat. A més, prioritzarem l’ús de vehicles elèctrics i tots els materials que farem servir seran reciclables, tenint en compte l’impacte en el medi a partir de valors com la sostenibilitat, el reciclatge i la reutilització.

Impacte

Aproparà la cultura als joves,democratitzarà la cultura trencant les barreres econòmiques actuals. En resum, generarà noves oportunitats d’intercanvi cultural entre joves als barris i entre els barris. Equilibrarà l’oferta cultural de Girona.

Equip

Tortugues amb ales

Arxius