SOLUCIONS

-

CREATE HOME

Solució

De quina casa no escaparies?

Mètode de procés de creació, per fer reviure espais públics als joves. Generar que els mateixos joves puguin participar de la creació d'una agenda cultural pròpia.

Focus

De quines maneres podríem apropar les arts a joves desafavorits de 12 a 23 anys del barri de Taiala/Germans Sàbat per aconseguir que reconnectin amb les oportunitats educatives del seu entorn?

Xarxa

Aquesta experiència pretén que els joves sentin més seu l'espai públic i per tan es podrien programar activitats durant l'any pensades pels propis usuaris. Aquest projecte es podria extrapolar a qualsevol punt de la ciutat o, inclús, a altres zones del territori.

Desenvolupament

El mètode es dividiria en dues fases. En la primera fase s'aniria a buscar els joves desfavorits de 16 a 22 anys del barri de Taialà per fer-los una entrevista, on se'ls hi preguntaria "De quina casa no voldries escapar?". Les respostes s’enregistrarien en vídeo.

A la segona fase, els joves anirien al Centre Cívic del Ter on viurien una experiència per reviure aquest espai. Duraria un dia i mig i dormirien a l'espai. Aquesta segona fase es dividiria en dos moments. En un primer moment els joves planificarien una agenda d’activitats a l’espai i en la segona la durien a terme adequant l’espai amb els materials i necessitats que fossin necessaris.

Sostenibiliat

Es necessitaria un equip humà que fes el contacte amb els joves, amb els instituts de la zona, que busqués el material reciclat necessari, equips de música, equip tècnic (càmeres per controlar el que fan els joves a dins l'espai).

Finançament a partir de crowdfunding i de l’ajuntament.

Impacte

El que resol aquest prototip és que els joves tindrien un espai propi, on ells es sentirien còmodes. També s'aproparia la cultura i els espais culturals a aquests usuaris. Per tant coneixerien ofertes noves que en altres espais no coneixien.

Altres pobles/ciutats/barris podrien treballar-ho i seria una forma que els joves es motivessin.

Equip

ORGASMIK

Arxius