SOLUCIONS

-

CADENA D’IMPACTES - De consumidores a creadores

Solució

Trencar per crear!

Dotar d’eines als infants per esdevenir creadors de l’espai cultural gironí.

Focus

De quina manera activem la capacitat critica i creativa dels alumnes de 4t d’ESO per créixer com persones actives, lliures i ciutadans participants?

Xarxa

El projecte treballa connectant alumnes, professionals, institucions educatives i espais culturals (institucions, equipaments, espai públic) i les insereix en una dinàmica d'intercooperacio que fa que incrementin el seu coneixement mutu i puguin, a mes, seguir col·laborant en un futur. Aquesta relació estreta, interdisciplinar i sostinguda tindrà lloc, especialment als dos espais de co-creació.

Utilitzarem les xarxes educatives per connectar amb els centres interessats.

Desenvolupament

Fases:
1- Creació d'un grup d'àmbits culturals diversos.
2- Acció d'impacte disruptiu en alumnes de 4t d'ESO en un IES.
3- Impuls de col·lectius d'adolescents per crear nous impactes en altres espais i esdeveniments culturals.

Experiència: Vivencial i d'oportunitat de treball amb professionals de diversos àmbits culturals. Transcendirà les fronteres de l'aula per entrar al "mon real". El destinatari sentirà que ell és un creador i generador de cultura, al mateix temps que s'autoeduca, autoaprèn i resol reptes de caràcter cultural del seu entorn.

Sostenibiliat

Equip motor.
Honoraris 4 experts + 1 dinamitzador.
Concertar els espais a l’institut.
Compromís dels espais culturals participants i receptors de les accions.

Impacte

La proposta genera impacte en els quatre àmbits implicats al projecte:

- Pels alumnes, l’acció disruptiva a l'aula genera conflicte, emociona, i desperta inquietuds per moure'ls cap a la creació cultural.
- A nivell de centre educatiu, la proposta vol cobrir una necessitat difícil d'afrontar: treballar les competències transversals (inter i intrapersonal, educació en valors). Valors que ofereix la cultura i que impulsen l'alumnat a proposar accions lligades al territori i amb un compromís social.
- Pels creadors i agents de l’àmbit cultural (art, ciència i humanitats), promou espais de co-creació per treballar de manera cooperativa. Dona visibilitat a les seves creacions com un aparador cultural i accés a espais de rellevància del territori.
- A les administracions les ajuda a impulsar politiques culturals a partir de propostes que estan fetes des de dins dels propis i futurs consumidors de cultura.

Equip

ESCLETXES